MG Enterprise

Vælg professionalisme og kvalitet.

Vælg MG Enterprise!

Hvad kan vi tilbyde:

Nedrivning

Når det gamle skal væk

Bygningsmiljø Sanering

Skimmel, asbest, PCB, BLY

Slibning

Ikke godt nok?

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker tilbud

Eksperter i støbning og miljøsanering

I mere end 5 år har MG Entreprise hjulpet med adskillige forskellige opgaver i forbindelse med byggeri. MG Entreprise er en professionel samarbejdspartner til ethvert byggeprojekt. Vi vægter punktlighed og pålidelighed, hvorfor du altid kan regne med, at vi udfører opgaven på bedste vis og altid som aftalt. Vi udfører en bred vifte af opgaver indenfor byggebranchen, blandt andet dækker vi de følgende områder:

  • Støbning af fundament
  • Miljøsanering samt asbest
  • Nedrivning, rengøring og rydning af byggepladser
  • Udlejning af faglært mandskab

Hos os finder du en komplet løsning, når du skal bruge en kvalificeret samarbejdspartner til at udføre en opgave på din byggeplads på Sjælland. Vi er specialiserede i asbestsanering, hvorfor vores virksomhed er certificeret i arbejdet med og håndteringen af sundhedsskadelige materialer såsom asbest, PCB, bly og skimmel. Dermed er vi i stand til at udføre asbestsanering med et højt sikkerhedsniveau.

Professionelle medarbejdere sikrer høj kvalitet

Hos MG Entreprise beskæftiger vi dygtige og faglært medarbejdere med stor viden om deres fag. Vi arbejder professionelt og med fokus på at udføre opgaven, så vi imødekommer dine ønsker. Vi er parate til den aftalte tid. Hos os er sikkerhed et nøgleord, hvad angår både materialer og fremgangsmåde. Dette sikrer vi blandt andet gennem de rette certificeringer i forbindelse med håndtering af sundhedsskadelige materialer.

Kontakt os her for at høre nærmere

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, eller ønsker du et tilbud på en specifik ydelse, er du velkommen til at kontakte os. Vi sætter os gerne ind i byggeprojektet og kommer med et tilbud på en professionel løsning. Du kan udfylde vores kontaktformular, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Derudover kan du også ringe til os på telefon 91 74 35 32  eller skrive til os på mail kontakt@mgenterprise.dk.

Lad os bygge noget sammen

MG Enterprise bruger værktøj og materialer af højeste kvalitet, som sammen med vores medarbejders kvalifikationer, altid vil sikre at jeres projekt vil stå færdigt til aftalte deadline med det bedste resultat.

Er skimmelsvamp skadeligt?

Skimmelsvamp er et samlebegreb, som bruges inden for mikrobiologien om en gruppe af svampe, der har stor betydning for mennesker på grund af deres levevis i bestemte, økologiske nicher. De er fælles om at kunne udnytte organiske materialer som fødekilde. De vokser bedst i relativt fugtigt klima (over 70 % relativ luftfugtighed). Mange døjer med skimmelsvamp i deres boliger, hvor årsagen til problemerne skyldes enten uhensigtsmæssige boligvaner, konstruktive problemer eller deciderede vandskader. Svampene frigiver sporer, hyfefragmenter, mikropartikler samt flygtigte stoffer (MVOC) til luften. Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger er korreleret med træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær og andre allergilignende symptomer, men også permanente skader som astma og vedvarende allergi. Viden om sammenhænge mellem eksponeringens størrelse og helbredseffekter hos mennesker er dog sparsom, således at der ikke kan opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvor længe ophold i bygninger med forskellige grader af fugt og skimmelsvampevækst er uproblematisk. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særlig følsom gruppe eller ej.

Hvad er asbest?

Asbest er et byggemateriale, der tidligere har vundet stor udbredelse pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber. Asbest tåler temperaturer op til 900 grader Celsius og er ikke brændbart. Af samme grund var asbest et hyppigt benyttet materiale til isolering og brandsikring, indtil det af flere omgange blev forbudt i 1970’erne og 1980’erne i Danmark. Asbest har også været benyttet til laboratorieudstyr, f.eks. i de såkaldte asbestnet og til brandbeskyttende dragter og -handsker. Asbest i parcelhus. Rørisolering fra 70erne. Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, der sidder sammen i en fin fiberstruktur. Netop de fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Fibrene i asbeststøv kan blive ekstremt tynde – de er typisk 3,0-20,0 µm i længden og helt ned til 0,01 µm i bredden. Det er langt tyndere end de 3 μm, der er diameteren på de tyndeste forgreninger i lungerne. Asbeststøvet ophober sig i lungerne og kan ikke fjernes igen. Derfor kan asbestose forværres lang tid efter, indåndingen af asbest er ophørt. Asbestose viser sig typisk først 10-20 år efter, man blev udsat for asbeststøv og er uhelbredelig. Asbestose kan med tiden føre til Lunge- og lungehindekræft. I Danmark blev store mængder asbest anvendt i fabrikationen af Eternit, hvilket har givet mange af arbejderne såvel som deres familier problemer med bl.a. lungehindekræft. Der blev desuden anvendt asbest i en lang række materialer, bl.a. puds, gulvbelægning, fliseklæber, tapet, maling og i rørisolering. Brugen af asbest i isolering af varmeinstallationer har været meget udbredt i 1960’erne og starten af 1970’erne hvorfor asbest ofte vil være at finde i ældre fyrrum samt tilstødende rum med rørføring. I modsætning til rockwool- eller glasuldsbaseret isolering smuldrer porøs asbestisolering i meget fine støvfragmenter ved den mindste påvirkning. Det skal bemærkes at rørisoleringen ofte består af både brunt papir, porøst materiale og malet gaze, og at disse elementer kan indeholde asbest i varierende mængder. Hvor asbest-cement tagplader indeholder op mod 10% hvid (chrysolit) asbest kan rørmaterialer indeholde op mod 80% asbest bestående af både hvid og brun (amosit) asbest som er langt farligere.

Hvad er PCB?

Polyklorerede bifenyler eller PCB er en gruppe industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. der blev udviklet i 1920’erne, og især blev brugt i elektronikindustrien. Der er ofte PCB i vinduesfuger, der stammer fra årene 1950 til 1977. Fuger, der er skiftet ud på et senere tidspunkt, indeholder ikke PCB. Man kan også finde PCB i kit i termoruder fra årene 1967 til 1973. Stoffer af denne type er miljøgifte og har flere skadelige virkninger på organismer, de kan bl.a. være årsag til hjerneskader. Kemisk består PCB-forbindelser af to aromatiske ringe som kan have mellem 1-10 kloratomer koblet til sig. Der findes 209 mulige forskellige varianter af PCB[2] – såkaldte PCB-congenere. De forskellige congenere har varierende fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber. PCB-forbindelser er fedtopløselige, hvilket indebærer at de ophobes i kroppens fedtvæv. PCB blev på grund af sine egenskaber som elektrisk isoleringsmateriale, organisk opløsningsmiddel, plastikblødgører og manglende brændbarhed brugt i en lang række husholdningsprodukter og elektriske apparater fra 1950’erne til 80’erne. Disse produkter, som omfattede så forskelligartede ting som selvkopierende papir, elektronisk udstyr, byggematerialer og så videre, afgav allerede PCB til omgivelserne mens de var i brug. Og efter de var blevet kasseret og henkastet på lossepladser kom de til at udgøre en varig forureningskilde.

Hvad er BLY?

Bly er et grundstof med symbolet Pb (plumbum på latin) med atomnummer 82. Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret). Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften. Et menneske på 70 kg har ca. 120 mg bly i sig. Over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på landevejene; størstedelen findes nemlig i bilernes akkumulatorer. Udover dette bruger man bl.a. også bly til fremstilling af hagl (blyhagl blev forbudt i Danmark i 1996) og projektiler, og man kan finde bly i loddetin. Bly har det næsthøjeste atomnummer af alle stabile grundstoffer, og mange tungere grundstoffer som f.eks. uran henfalder i sidste ende til bly. Dog har det næste grundstof, bismuth, en så lang halveringstid (længere end den antagne alder af universet), at man kan anse det for et stabilt grundstof. Ligesom kviksølv, som er et andet tungmetal, er bly en farlig nervegift, som gennem tiden ophobes i blødt væv og knogler.

Hvad siger vores kunder

Virkelig godt arbejde udført. Min gulv blev brudt op, fjernet, grunden blev gravet af, isoleret og støbt, nøjagtigt som lovet. Slutresultatet er super. Jeg har aldrig mødt et så hårdtarbejdende Crew som disse gutter.

Kæmpe thumps up herfra.

Heinirch Ryggard

God dialog med løbende opfølgning. Veludført arbejde til aftalt tid og pris.

Jørn Corydon-Lund

Asbestos Removal/Basement Plastering/New Flooring.
MG stand out by being properly customer focused. Great communication, clear and competitive pricing and commitment to delivering on agreements. Rare qualities in this market. Highly recommend.

Alistair Lawson

Ejby Vænge 2, 2610, Rødovre

English: 22 56 58 71

kontakt@mgenterprise.dk